Sledovanie spokojnosti cestujúcich pri každej interakcii s poskytovanou službou