Kto sme?


- Vytvorené v Lausanne, vo švajčiarskom Silicon Valley, takmer pred desiatimi rokmi. Vďaka spokojným klientom a ich odporúčaniam FeedbackNow úspešne expandoval do celého sveta.
- Prostredníctvom viac ako 30-tich zastúpení po celom svete spolupracujeme s poprednými firmami poskytujúcimi vynikajúce služby v rôznych odvetviach.
- Naša energia pramení z viac ako 60-tich členoch nášho tímu po celom svete, ktorým záleží na spokojnosti zákazníkov a zvyšovaní úrovne poskytovaných služieb.
- Našou filozofiou je vždy klásť na prvé miesto záujem klienta využívajúc najnovšie technológie so zreteľom na pragmaticky a nákladovo efektívny model prevádzky.

Implementované vo viac ako 80 krajinách

Výsledky za pár sekúnd

Milióny hlasov denne